Tác giả: Dâm Đại Tiên Tôn

Chương 12: Chuyện Gì? Đây Là Đâu? Ta Là Ai?

TrướcTiếp
Dương Tuấn ở trong hang động cả ngày để luyện hoá Pháp Lực đan, cũng như tìm hiểu công năng nghề nghiệp từ hệ thống.

Mọi nghề nghiệp đều không cần mua sắm, đều sử dụng được, đều là nghề nghiệp tam phẩm nhưng càng sử dụng nhiều sẽ tiến phẩm cho nên cũng không cần quan tâm cho lắm.

Về cây EXP thì cứ mỗi giờ sẽ tạo ra 5000 exp, xem như là tạm ổn...

Keng, luyện hoá Pháp Lực đan, nhận 1 vạn pháp lực.

Keng, luyện hoá Pháp Lực đan, nhận 1 vạn pháp lực.

............................

Keng, tu vi đột phá Khai Thể cảnh viên mãn, chuẩn bị độ kiếp trong 1 ngày nữa.

Phục dụng hơn 100 viên Pháp Lực đan thì cảnh giới đạt đến viên mãn, Dương Tuấn cũng dừng lại việc luyện hoá đan dược, chờ đợi độ kiếp, đẳng cấp cũng đạt đến cấp 5, khai mở công năng mới, Dung Hợp.

[Dung Hợp]: đem ba đạo cụ, vật phẩm dung hợp thành một, tạo ra một vật hoàn toàn khác.

- Xem cửa hàng một thoáng...

Dương Tuấn ý thức chìm vào hệ thống, mở ra cửa hàng, bên trong từ lúc nào đã có thêm hai khung vật phẩm mới là Trang Bị và Công Pháp, khung thứ ba là Linh Tinh, nên thứ gì cũng có chỉ là phẩm giai hơi thấp.

Trang Bị Đăng bởi: admin