Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch
Đánh giá: 8.50/10 bởi 1 người.

Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Tác giả: Phong Lưu Tiếu

Thể loại: Truyện Tiên hiệp , Truyện Xuyên Không

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

Sở Cuồng Nhân mang theo auto game xuyên qua đến thế giới tu hành, bắt đầu cũng là may mắn rút liên tiếp 10 lần.

Chúc mừng kí chủ rút được thuộc tính khí chất Trích Tiên trong truyền thuyết, thể chất Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm trong truyền thuyết, thần thông Động Tất Chi Nhãn thần cấp, thể chất Bất Tử Chi Thân thần cấp, một nhân vật chiến sĩ Vũ Nhân trong truyền thuyết...

Từ đó, Sở Cuồng Nhân đạp vào con đường vô địch quét ngang tinh thần nhật nguyệt, trấn áp vạn linh Chư Giới!

Sở Cuồng Nhân mang theo auto game xuyên qua đến thế giới tu hành, bắt đầu cũng là may mắn rút liên tiếp 10 lần.

Chúc mừng kí chủ rút được thuộc tính khí chất Trích Tiên trong truyền thuyết, thể chất Cửu Khiếu Linh Lung Kiếm Tâm trong truyền thuyết, thần thông Động Tất Chi Nhãn thần cấp, thể chất Bất Tử Chi Thân thần cấp, một nhân vật chiến sĩ Vũ Nhân trong truyền thuyết...

Từ đó, Sở Cuồng Nhân đạp vào con đường vô địch quét ngang tinh thần nhật nguyệt, trấn áp vạn linh Chư Giới!!!!!!!

5 Chương mới cập nhật truyện Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch

Danh sách chương Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch