Tác giả: Cửu Long

Chương 2: Cứu Viện

TrướcTiếp
Error!

Error!

Mình lỡ tay del luôn

(Tóm tắt

Trong lúc đó, Không Trí đại sư lại đang chữa trị cho Lâm Ngọc Quân, liệu bọn họ có thể ngăn cản tà giáo bảo vệ võ lâm?

Hạ hồi phân giải. Giải không ra thì t cũng chịu.)