Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Tác giả: Thấm Ôn Phong

Thể loại: Truyện Xuyên Không

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Hành Tây (Mon)

Tên truyện: Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ Điền Mật Mật

Tên gốc: 山里汉宠妻:空间农女田蜜蜜

Tác giả: Thấm Ôn Phong

Editor: Hành Tây (Mon)

Nguồn: book.qidian.com/info/3692316

Convert: tangthuvien.vn

Thể loại: Xuyên không, điền văn, không gian

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Giới thiệu:

Bậc thầy điêu khắc gỗ Tô Khả Phương xuyên không thành nông phụ thôn Phong Quả

Tỉnh lại thì đã là phụ nữ có chồng,

Đối diện với tiểu thúc vô lý,

Bà bà và nhị thúc thờ ơ lạnh nhạt,

Cộng thêm một trượng phu phúc hắc,

Tô Khả Phương cảm thấy mất mát,

May mắn trong tay có không gian,

Giúp nàng dọn sạch tất cả trở ngại,

Phu xướng phụ tùy cùng nhau tạo lên hạnh phúc…

Tác phẩm tag: Sủng văn, mẹ chồng nàng dâu, bao che khuyết điểm, chủng điền văn, lâu ngày sinh tình.

5 Chương mới cập nhật truyện Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật

Danh sách chương Hán Tử Trên Núi Sủng Thê: Không Gian Nông Nữ Điền Mật Mật