[Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: Truyện Ngôn Tình

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu Tầm

Truyện [Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy của tác giả Lữ Thiên Dật là một truyện đam mỹ nguyên sang – thuần yêu – giá không lịch sử – tình yêu.

Một giấc tỉnh lại, Lâm Nhiễm phát hiện mình bất hạnh xuyên việt thành tiểu thiếp thứ mười tám của Ma Giáo giáo chủ. Càng không may là thân phận thật sự của mình là một bộ khoái, gả cho giáo chủ là để tìm tòi tình báo.

5 Chương mới cập nhật truyện [Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

Danh sách chương [Hệ Liệt Những Truyện Ngắn Bình Thường Đã Kết Thúc] Mỗi Ngày Ma Giáo Nằm Vùng Đều Lộ Tẩy

  • 1