Truyện kiếm hiệp mới

Chương 98 - 12 giờ trước
Chương 39 - 11 giờ trước
Chương 65 - 2 ngày trước
Chương 4 - 1 tháng trước
Chương 25 - 3 tháng trước
Chương 41 - 2 tháng trước
Full - 4 tháng trước
Chương 150 - 2 ngày trước
Chương 86 - 3 tháng trước
Chương 134 - 2 tháng trước
Full - 5 tháng trước