Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 34: Tức Mặc gia tộc

TrướcTiếp
Phòng trọ...

_ Nương, con muốn biết về bên ngoại về gia thế nương.- cô nói với Tức Mặc U Tà.

_ Ta là đại tiểu thư, nữ nhi duy nhất của Tức mặc gia gia chủ, Tức Mặc Hoành. Vì là nữ nhi duy nhất của tức mặc gia tộc nên mọi người rất yêu thương ta. Một lần, ta vì ham chơi mà đến thanh lâu, Lan Hương lâu. Hôm đó, Lạc bá hắn cũng đến. Lúc hắn nhìn trúng ta vì dung mạo của ta, tưởng ta là kĩ nữ nên đã làm chuyện đó với ta, ta không kịp kêu lên nửa câu về thân phận đã mất đi sự trong trắng, ta đành phải lấy thân phận giả gả vào Lạc phủ để tránh danh tiếng của gia tộc bị hủy. Tức mặc gia là gia tộc lâu đời và có thế lực lớn nhất trong các đại thế gia. Thế giới này có tên là đại lục Thần thánh, tu luyện huyền lực cùng ma pháp. Ở đây cũng có các nghề huyền sư, luyện dược sư, chiến sĩ, luyện khí sư, có thêm ma pháp sư. Nghề được kính trọng và tôn sùng nhất ở đây là ma pháp sư vì ma pháp sư không cần ăn nhiều, ngủ nhiều, rất hiếm khi mắc bệnh hoặc bị trọng thương vì ma pháp có thể giúp cho việc chữa tri ngoại thương cùng nội thương. Ở đây cũng có tứ đại gia tộc là Tức Mặc gia, Tuyên gia, Hiên Viên gia, Phượng gia. Còn lại là một số tiểu gia tộc nhưng lại được lòng người hoàng thất là Lạc gia, Lam gia, Mộ gia. Bên ngoại có gia gia của con là Tức Mặc Hoành cũng là gia chủ. Cậu của con Tức Mặc Minh, mợ con Lãnh Tuyết. Biểu ca của con Tức Mặc Hiểu, biểu muội Tức Mặc Vãn Nguyệt. Còn nhiều con cháu nữa nhưng đã ra ngoài làm ăn hết đến khi có lệnh hồi phủ hoặc lễ hội mới về. Gia gia con là một gã thượng thần cấp 5 cũng là một gã ma tông sư hệ lôi cấp 2 vì ma pháp sư là nghề cao quý nhất nhưng cũng khó tu luyện nhất. Cậu con là một gã thượng thần cấp 3 cũng là chiến thánh cấp 6. Mợ con là huyền tôn cấp 3, ma linh sư hệ thổ cấp 2. Biểu ca con là huyền huyễn sư cấp 7, ma đại pháp sư hệ hỏa cấp 3. Biểu muội con là huyền huyễn sư cấp 8, ma đại pháp sư hệ băng đặc thù cấp 8. Ta lúc trước là thiên tài trong gia tộc nhưng một lần không may mất đi thực lực giờ chỉ còn là phế nhân.

_ Có phải mất thực lực từ lúc sinh ra con không?

_ Ân, sao con biết?

_ Con là luyện dược sư mà.

_ Đúng là hài tử của ta, rất lợi hại a.

_ Vậy để con chữa cho mẫu thân.

Cô hướng dẫn cho Tà phu nhân ngồi xếp bằng trên giường, nhắm hai mắt. Cô lấy ngân châm ra đâm lên 32 huyệt vị của Tà phu nhân rồi rót vào mỗi cây châm một tia huyền lực, sau một canh giờ cô bắt đầu rút châm ra. Sau đó đưa cho Tà phu nhân một viên Thánh đan dược, Ngưng lực đan. Qua một lúc Tà phu nhân có thể tu luyện bình thường.

_ Ca nhi, thật thần kì, về sau ta lại có thể tu luyện lại a.

_ Ân, nương. Ăn thêm viên đan dược này có thể tăng lên tu vi trong thời gian ngắn còn giúp cho việc tu luyện nhanh hơn nữa. - nói rồi dưa cho Tà phu nhân viên thần đan Tăng Lực đan. Sau một lúc thực lực của Tà phu nhân đã tăng lên thành huyền huyễn sư cấp 3, ma đại pháp sư song hệ hỏa- phong cấp 5. Tăng lực đan chỉ có thể thần kỳ đến mức đấy còn lại cần phải phụ thuộc vào người tu luyện.

_ Thả nào mẫu thân được xưng là thiên tài, song hệ a.

_ Đan dược của con đúng là thần kỳ.

_ Ân. Mai con sẽ đưa người hồi Tức Mặc gia một chút, người sớm nghỉ ngơi.

_ Ân.

Nói rồi đi sang phòng bên. Cô quyết định lần này giải quyết xong chuyện gia tộc phải đi trải nghiệm chút.