Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 39: Tứ đại gia tộc

TrướcTiếp
Thần thánh đại lục cũng có tứ đại gia tộc là Tức mặc gia, hiên viên gia, tuyên gia, phượng gia. Xét về thực lực cùng tiền tài đứng đầu là Tức Mặc gia, thứ hai là Phượng gia, thứ 3 là Hiên viên gia, thứ 4 là Tuyên gia. Tức Mặc gia gồm có nhiều con cháu thực lực cao, là thiên tài khó gặp, nổi bật nhất là Tức Mặc Vãn Nguyệt tuổi 16 nhưng thực lực đã là huyền huyễn sư cấp 9, đại ma pháp sư hệ băng đặc thù cấp 8 ngoài ra còn là luyện dược sư dung mạo đệ nhất kinh thành, là nữ nhân trong lòng của nhiều nam tử. Sản nghiệp Tức mặc gia có 2 tiệm dệt nổi tiếng là Phường Thiên và phường Y, 2 tửu lâu lớn là Lan lâu và Sở lâu.

Phượng gia cũng có nhiều cháu đông con, thực lực cũng thuộc hàng thiên tài, nổi bật nhất là Phượng Cửu 19 tuổi là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ lôi cấp 8. Sản nghiệp có 1 dược quán lớn là Minh Y quán,1 đổ phường nổi tiếng. Hiên viên gia cũng đông con nhiều cháu, cũng có thiên tài thiếu niên. Nổi bật nhất là Hiên viên minh huyền huyễn sư cấp 9, đại ma pháp sư lôi hệ cấp 7. Tuyên gia là gia tộc lâu đời nhất.

Sản nghiệp gồm 2 trà quán lớn, 1 thanh lâu nổi tiếng là Liễu Hạnh lâu. Nổi bật trong gia tộc là Tuyên Thừa Phong huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư song hệ thổ cùng hỏa cấp 7. Các đại gia tộc rất đoàn kết với nhau, trợ giúp nhau nên không gia tộc nào có hiềm khích chỉ là trong tộc con cháu quá đông nên đương nhiên có thù riêng hoặc ghen tỵ lẫn nhau. Nói chung là gia tộc nào cũng đều hào hứng với những đợt thi đấu gia tộc.