Tác giả: Bích Ca Lão Đầu

Chương 40: Đại hội gia tộc

TrướcTiếp
Hôm nay chính là ngày các gia tộc tỷ thí. Tham gia tỷ thí gồm có Tức Mặc gia, Phượng gia, Hiên Viên gia, Tuyên gia, Lạc gia. Tức Mặc gia có Tức Mặc Bích Ca, Tức Mặc Vãn Nguyệt, Tức Mặc Hiểu, Tức Mặc Vô Tâm, Tức Mặc Vũ. Tức Mặc Vô Tâm là con cháu tức mặc gia, dung nhan thanh tú, khả ái, 18 tuổi là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ thủy cấp 7. Tức mặc vũ cũng là con cháu tức mặc gia, dung mạo khôi ngô, 18 tuổi là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ thổ cấp 7. Phượng gia có Phượng Cửu, Phượng Thành, Phượng Khuynh Nhan, Phượng Kiêu và Phượng Vũ Hoành tham gia. Phượng Thành là đại thiếu gia, dung mạo anh tuấn, 20 tuổi là huyền huyễn sư đỉnh phong và đại ma pháp sư hệ phong cấp 7. Phượng Khuynh nhan là tam tiểu thư, dung nhan mỹ lệ thanh tú, 17 tuổi là huyền huyễn sư cấp 8 và đại ma pháp sư hệ hỏa cấp 6. Phượng Kiêu là tứ thiếu gia, dung mạo không đẹp nhưng ngũ quan cân đối không xấu chút nào,17 tuổi, là huyền huyễn sư cấp 8 và đại ma pháp sư hệ lôi cấp 7. Phượng Vũ Hoành là ngũ tiểu thư, 17 tuổi, dung nhan sắc sảo, đẹp đẽ. Là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ hỏa cấp 7. Hiên viên gia gồm Hiên Viên Minh, Hiên viên liệt, hiên viên châu, hiên viên hoàng, hiên viên tiểu khanh. Hiên viên liệt là nhị thiếu gia, 20 tuổi, dung mạo tuấn dật. Là huyền huyễn sư đỉnh phong, đại ma pháp sư hệ phong cấp 6. Hiên viên châu là tứ tiểu thư, 16 tuổi, dung nhan xinh xắn, là huyễn huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ mộc cấp 6.

Hiên viên hoàng là tam thiếu gia, 17 tuổi, dung mạo khôi ngô tuấn tú có chút trẻ con. Là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ hỏa cấp 6. Hiên viên tiểu khanh ngũ tiểu thư, 16 tuổi, dung mạo thanh lệ, nhí nhảnh. Là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ phong cấp 6. Tuyên gia có Tuyên thừa phong, Tuyên thừa trinh, Tuyên thừa phượng, Tuyên thừa khôn, Tuyên thừa Trúc. Tuyên thừa trinh lục thiếu gia,15 tuổi, dung mạo mũm mĩm đáng yêu.

Là huyền huyễn sư cấp 8 và đại ma pháp sư hệ hỏa cấp 6. Tuyên thừa Phượng thất tiểu thư, 15 tuổi, dung mạo đúng “ Tiểu mỹ nhân“. Là huyền huyễn sư cấp 8 và đại ma pháp sư cấp 6. Tuyên thừa khôn ngũ thiếu gia, 17 tuổi, dung mạo ôn hòa. Là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư hệ lôi cấp 6. Tuyên thừa trúc cửu tiểu thư, 18 tuổi, dung nhan ôn nhu tinh xảo.

Là huyền huyễn sư cấp 9 và đại ma pháp sư mộc hệ cấp 6. Lạc gia có Lạc Mộng khê, lạc tam, lạc liễu hạnh, lạc vô tâm, Lạc Phụng. Lạc Mộng Khê, 17 tuổi, dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Là đại ma pháp sư hệ hỏa cấp 6, huyền huyễn sư cấp 9 cũng là một luyện dược sư. Lạc tam, 18 tuổi, là một “ băng mỹ nam“. Là đại ma pháp sư song hệ phong cùng thủy cấp 7, huyền huyễn sư cấp 9. Lạc Vô Tâm, 17 tuổi, dung mạo hiền dịu, xinh đẹp. Là đại ma pháp sư hệ mộc cấp 6, huyền huyễn sư cấp 9.

Lạc Liễu hạnh 16 tuổi, xinh đẹp thanh tú. Là đại ma pháp sư hệ thổ cấp 6, huyền huyễn sư cấp 8. Lạc Phụng 18 tuổi, dung mạo yêu kiều xinh đẹp. Là huyền huyễn sư đỉnh phong, đại ma pháp sư hệ lôi cấp 6. Đó là những thí sinh sẽ tham gia đại hội đấu võ của gia tộc.