Tác giả: Tỉnh Mị

Chương 18: Chúc mừng em

TrướcTiếp
Edit by Thời Âm Âm

______

“Chúc mừng em, thành công tiến vào lớp A."

“Cảm ơn giám khảo."

......

Bởi vì [Thiếu Nữ Tương Lai] không có thu điện thoại, lúc Hạ Văn tìm Lục Ảnh bị học viên khác chụp được.

Mỗi người ở đây đều hy vọng trèo lên, dù sao đây là nghệ sỹ của Vân Đỉnh.

Tối ngày hôm đó, khi chương trình phát sóng, Cổ Khê Ảnh cũng được lên hot search.

[Luyện tập ba tháng vì sao có thể đạt vị trí đầu tiên, hóa ra là vì...... Khiếp sợ!]