Thể Tu Chi Tổ
Đánh giá: 0.00/10 bởi 0 người.

Thể Tu Chi Tổ

Tác giả: Thạch Mộc

Thể loại: Truyện Tiên hiệp

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Sưu tầm

Tại Tu Tiên Giới, người người đều biết thể tu đáng sợ, nhục thân có được pháp bảo cường đại phòng ngự, nhất quyền nhất cước ẩn chứa kinh khủng man lực, thường thường có thể vượt cấp mà chiến, sức chiến đấu kinh người.

Như vậy tại lúc đầu Tu Tiên Giới, vị thứ nhất thể tu là thế nào xuất hiện?

Ở đó tu luyện yếu ớt Kim Đan cùng Nguyên Anh hệ thống bên trong, công pháp luyện thể lại là như thế nào sáng lập đâu?

Đây là một cái giảng thuật thể tu chi tổ, khai sáng luyện thể một mạch cố sự.

5 Chương mới cập nhật truyện Thể Tu Chi Tổ

Danh sách chương Thể Tu Chi Tổ