Thương Nguyên Đồ
Đánh giá: 0.00/10 bởi 0 người.

Thương Nguyên Đồ

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Truyện Tiên hiệp

Tình trạng: Đang cập nhật

Nguồn: Bạch Ngọc Sách

Đọc truyện Thương Nguyên Đồ Full, Đoạn trích: Mười ba tuổi, hắn tu luyện Lạc Diệp Đao đại thành, trở thành một thành viên của Lầu Sơn Thủy, đạo viện Kính Hồ. Lầu Sơn Thủy là nơi mà trong cả nghìn đệ tử của đạo viện Kính Hồ, chỉ có hàng đệ tử ưu tú nhất mới có thể tiến nhập. Cho đến hiện nay, tổng cộng Lầu Sơn Thủy cũng chỉ có hai mươi hai tên đệ tử.

Nay Mạnh Xuyên đã mười lăm tuổi rồi.

"Đáng tiếc, Lạc Diệp Đao của ta cũng vẫn chỉ là đại thành như cũ, chưa đạt được viên mãn.” Mạnh Xuyên dừng lại, nhìn đao trong tay, khẽ nhíu mày, "Như thế nào mới có thể ngộ ra phương pháp bí kỹ của Lạc Diệp Đao, đạt tới tầng thứ nhất của Đại cảnh giới - Hợp Nhất Cảnh đây?”

Đao pháp. Kiếm pháp. Thương pháp vân... vân...

Tất cả các kỹ pháp đều có các đại cảnh giới chung như sau:

Thứ nhất chính là "Hợp Nhất Cảnh". Chính là khi cả ba yếu tố: thân, tâm, kỹ hợp nhất. Khi đó có thể phát ra uy lực không thể tưởng tượng được.

Thứ nhì được gọi "Thế". Thiên địa đều có Thế của mình! Núi có thế núi, nước có thế nước. Thi triển đao pháp nên có đao thế giống như thiên địa, sơn thủy, phong hỏa. Còn khi sử dụng kiếm thì nên có kiếm thế. Hiểu được, thi triển được tức là đã lên được một cảnh giới cao hơn.

Nhưng mà Mạnh Xuyên nhiều năm như vậy vẫn cứ ở giai đoạn nền móng. Đương nhiên hắn đã đạt đến cực hạn của đao pháp căn bản, chỉ còn thiếu một bước nữa mà thôi là đạt đến Hợp Nhất Cảnh.

Nhưng một bước này, lại chính là khó khăn nhất!

5 Chương mới cập nhật truyện Thương Nguyên Đồ

Danh sách chương Thương Nguyên Đồ

  • 1