Tiểu Ngốc Tử
Đánh giá: 0.00/10 bởi 0 người.

Tiểu Ngốc Tử

Tác giả: Tiểu Thạch Nam Ký

Thể loại: Truyện Đam Mỹ

Tình trạng: Hoàn Thành

Nguồn: Sưu tầm

======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Tiểu Ngốc Tử> tại TruyenTR.com ========

Tiểu ngốc tử 小呆子 (Đứa ngốc nhỏ)

Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, chủng điền, H văn, ngọt sủng, ấm áp, 1x1, HE.
Edit: MOE
Tình trạng: Hoàn (10 chương + 5 kịch trường + 1 Phiên ngoại)

Ấm áp làm ruộng thịt, bố y sinh hoạt, nội dung không có gì quá mới mẻ, chỉ có chuyện nhà, mỗi ngày ăn thịt.

Tiểu ngốc tử Trường Canh bị vi phu thao mông hằng ngày ~

Uy mãnh thợ săn công x ngốc manh ca nhi thụ.

5 Chương mới cập nhật truyện Tiểu Ngốc Tử

Danh sách chương Tiểu Ngốc Tử